Varför minskar majoriteten valfriheten för äldre i Södertälje?

Alliansen konstaterar att ideologin går före valfriheten, när det gäller den framtida hemtjänsten. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har beslutat att ytterligare begränsa valfriheten för äldre i Södertälje kommun.

Den nya modellen som ska upphandlas innebär att kommunens verksamhet för hemtjänst utökas från 55 procent till 60 och antalet privata utförare minskar från fem till fyra företag. Vänstermajoriteten anger inga skäl till varför egenregin ska utökas och varför den privata ska stå tillbaka.

Alliansen menar att det nya ställningstagandet från vänsterstyret sänder en negativ signal till näringslivet, samtidigt som det minskar friheten för våra äldre att välja – det beklagar vi. Med en sådan inställning till hur välfärd kan levereras är det inte konstigt att Södertälje halkar långt ned i Svenskt Näringslivs företagsrankning.

Det får heller inte glömmas bort att när modellen LOV (Lagen om valfrihet) ratades av majoriteten var det många skötsamma företag som inte fick möjlighet att fortsätta leverera god hemtjänst i kommunen.

Men vi är också tydliga med att det krävs en utförlig kvalitetssäkring och en gedigen kravlista vid certifiering av hemtjänstaktörer. Och för att minimera risken för oegentligheter vill vi inrätta en oberoende kvalitetsenhet.

Vi står fast vid vårt tidigare ställningstagande att LOV ska införas igen när nuvarande avtal löper ut, då vi sätter brukaren i centrum.

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)