Centerpartiets förslag till mål & budget 2018-2020 skapar goda förutsättningar för nytt ledarskap i Södertälje kommun

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle.

Centerpartiets Södertälje, Trädgårdsstaden där hela kommunen lever och utvecklas på landsbygden och i staden, tillsammans.

Vi ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande.

I vårt Södertälje sätts barnen och utbildningen i centrum, äldre får välja och har en god kvalité på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet växer och mår bra.

Vi ser nu på ett antal områden hur majoriteten anammar Centerpartiets och alliansens idéer och tidigare förslag – men mer behövs och därför har Centerpartiet ambitionen att stå för ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som minskar klyvningen i Södertälje.

Ladda ner vårt budgetförslag här. , 1 MB.