Ett tvåårigt pilotprojekt räcker inte – Södertäljeborna är värda en god hjärtsjukvård

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet, uppmanar tillsammans med Alliansen i Södertälje våra partikamrater i landstinget – ni måste göra betydligt mer för att säkerställa att oroliga patienter ska känna sig trygga i den vård de har rätt till.

Södertälje är en stor kommun med 95 000 invånare. Självfallet måste vi kunna erbjuda alla våra medborgare en god och lättillgänglig hjärtsjukvård.
Stockholms läns landstings färska upphandling av hjärt- och kärlsjukvården i länet är på goda grunder starkt kritiserad. De över 5 000 hjärt- och kärlpatienter, som tidigare fått en god och trygg vård vid Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje, står plötsligt villrådiga inför framtiden.

Alliansen i Södertälje uppmanar därför våra partikamrater i landstinget – ni måste göra betydligt mer för att säkerställa att oroliga patienter ska känna sig trygga i den vård de har rätt till.

Vi har tidigare beklagat det eniga politiska beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden, där alla partier från höger till vänster ställde sig bakom att färre och större mottagningar ska sköta kardilogiuppdraget i länet. Upphandlingens syfte var att skapa en bättre sjukvård på bred front – men för Södertäljeborna blev resultatet ett dråpslag.

Det senaste beskedet från landstinget om en ny kardilogitjänst inom Luna och Tallhöjdens vårdcentraler, som ska vara ett tvåårigt pilotprojekt, borde varit på plats innan omdaningen av hjärtsjukvården i Södertälje inleddes. Samtidigt är vi mycket tveksamma till om åtgärden är tillräcklig för att möta upp patienternas oro.

Alliansen i Södertälje kräver att man går från projektform till varaktig verksamhet så att den kardiologiska kompetensen inom primärvården garanteras på lång sikt för denna utsatta patientgrupp, ofta med multisjukdomar.

Vi hoppas och förutsätter att Hjärt- och kärlcentrum kan fortsätta bedriva verksamhet inom vårdval ”Klinisk fysiologi” vilket tillsammans med förstärkt primärvård kan borga för viss trygghet, då Södertäljeborna är väl förtrogna med lokaliteter och kardiologer.

Alliansen i Södertälje kräver att man går från projektform till varaktig verksamhet så att den kardiologiska kompetensen inom primärvården garanteras på lång sikt

Var finns konsekvensanalysen? Nu kräver vi att landstingspolitikerna lär av misstagen och för den dialog som borde varit naturlig innan upphandlingen startade – allt för att hitta de bästa lösningarna för Södertäljeborna.

Vi tar initiativ till fortsatta samtal med våra alliansföreträdare i landstinget.

Vår målsättning är att denna patientgrupp ska kunna andas ut och uppleva att deras behov tillgodoses – snabbt, lättillgängligt och med hög kvalitet. God hjärtvård är ett måste för ett växande Södertälje.

Upp till bevis, landstinget!

Tage Gripenstam (C) 
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)