De gröna näringarna är viktigare än Miljöpartiet

Miljöpartisterna Ewa Lofvar Gerdsdotter, Hanna Klingborg och Emilia Pettersson försöker förvilla läsarna när de försvarar partiets politik. Centerpartiet pekade på två tydliga lokala exempel och inget annat. Att Miljöpartiet sedan försöker gömma sig bakom det som de flesta ställt upp på, den globala klimatproblematiken och miljömålen internationellt, bekräftar bara våra farhågor. 

Återigen. Miljöpartiet är ingen garant för bevarande av värdefull åkermark i Södertälje kommun. Börja på hemmaplan, i stället för att ge sig ut bland de globala problemen. Börja med att sätta ner foten i vår kommun.

• Miljöpartiet fattar beslut som hotar en av länets största närproducerande ekologiska mjölkproducenter, rent av länets största, Säby Gård i Ytterjärna.

• Miljöpartiet backade upp försäljningen av stora arealer god åkermark i Bränninge. Som försvar för försäljningen av åkermark menar miljöpartisterna att det inte automatiskt innebär att marken bebyggs eftersom kommunen har planmonopol.

Miljöpartiet ägnar sig åt omvänt "baggböleri" som säljer mark till företag som har annan verksamhet på sin agenda än att bedriva jordbruk under förespegling att det går att bebygga marken.

Miljöpartiet har sedan planmonopolet som ett falskt kort i manschetten som spelas ut när företaget kommer med sina byggplaner. Att lura företag bidrar knappast till ett bättre företagsklimat i Södertälje.

Tage Gripenstam,gruppledare, Centerpartiet

Leif Åhlin, ordförande, Centerpartiet Södertälje

Per-Anders Fritshammar, ordförande Järna Centerpartiavdelning