Vad har hänt med Socialdemokraternas empati?

Många har chockats av de förslag som regeringens utredare arbetade med kring lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren menade att människor med svåra funktionsnedsättningar inte skulle ha rätt till personlig assistans om de var under tolv år eller äldre än åttio år.

Förslaget var en följd av direktiven från Stefan Löfvens regering. Där skrev man ”med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”.

Sedan 2014 har en rad försämringar skett inom LSS. Till viss del som en följd av regeringsbeslut, direktiv till utredningar och styrning av Försäkringskassan, men också ett resultat av att regeringen vägrat lägga lagförslag för att korrigera orimliga domstolsbeslut som exempelvis att andning inte är ett grundläggande behov och människor med behov av respirator ej ska kunna få rätt till personlig assistans.

Resultatet har blivit att ett antal barn och vuxna blivit av med sin personliga assistans. Det är i dag ungefär 1 200 färre som har personlig assistans jämfört med 2015. Det är tragiskt att regeringen anser sig ha råd att subventionera elcyklar och fackföreningsavgifter men tycker att nedskärningar ska göras riktade mot en av de grupper som absolut mest behöver samhällets stöd.

För Centerpartiet är det en självklarhet att alla de som är i behov av personlig assistans också ska få det. Människor med komplicerade funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället som alla andra.

Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och funktionshinderpolitisk talesperson