Hölö behöver en elvamannaplan med konstgräs och en välkomnande entré

Centerpartiet har under lång tid arbetat för och i våra budgetförslag till kommunfull-mäktige finansierat att infarten till Hölö skall vara vacker och välkomnande. Fina planteringar och gångvägar med belysning runt en damm bildar en bra entré till Hölö tätort, kommundelen och blir ett bra promenad- och motionsområde.

En riktigt utförd våtmark/damm mellan motorvägen, Kyrkvägen och Eriksbergsvägen är en viktig miljöåtgärd. Det blir dessutom en ny biotop för flora och fauna. Fungerar som flödesutjämnare, fördröjningsmagasin och rening av dagvatten från hälften av Hölö samhälles avrinningsområde.

Utveckla också området kring skolan och idrottsplatsen.

Vi vill att området ska vara en bättre plats att med fler människor och ökat folkliv. Allting ska vara av bra kvalité så att det inbjuder till att vara på och runt Hölö IP. Vilket också hänger ihop med vårt förslag om en välkomnande entré.

Några förslag:

• Äntligen byggs utegymmet vi arbetat för.
• Det var nästan klart att det skulle anläggas en konstgräsplan för elvamannafotboll?
• Vi föreslår att det planeras att Hölö IP kompletteras med löparbanor (100 meter), höjd-, längdhopp
etc för friidrott bland annat på konstgräsplanen.
• Stora gräsplanen renoveras och kvalitetssäkras.
• Med bra belysning runt gräsplan och utegym blir det tryggt och inbjudande!
• Vi har börjat arbeta på att få rinken konstfrusen på vintern och renoverad för innebandy/tennis på
sommaren!

Nu fem månader före valet föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar av vår politik – men varför så ogenomtänkt?

Socialdemokraterna och Miljöpartiet slarvar bort möjligheten. Allt för att strax innan valet verka handlingskraftiga.

Centerpartiet har föreslagit i snart 20 år att platsen mellan Hölö IP och Kyrkvägen ska utvecklas enligt ovan och sedan 2013 att Hölö IP ska kompletteras med utegym och en konstgräsplan för elvamanna.

Och vad händer, Socialdemokraterna och Miljöpartiet slarvar bort möjligheten. Allt för att strax innan valet verka handlingskraftiga. Då vill de göra så mycket av Centerpartiets idéer (äntligen) på en gång att man blir tvungna att banta konstgräsplanen till en niomannaplan. Det är kortsiktigt och dumt. Mot alla professionella råd och vad Hölö-Mörkö IF vill.

Vårt förslag till dessa partier är att dela upp insatserna under några år och göra rätt i varje del från början. Kan hända kom räddningen för Tomas Kullberg (S) och Mats Pertoft (MP) på fredagens kommunstyrelse när det avsattes ytterligare tre miljoner konor till upprustning av kommunens idrottsplatser.

Vårt budskap: börja med att anlägga en konstgräsplan för elvamannaspel vid Hölö IP. Då först kan Kullberg och Pertoft visa att de tror på ungdomens, fotbollens och friidrottens framtid i en växande Hölö-Mörkö kommundel.

Tage Gripenstam
Centerpartiet