Företagare är också småbarnsföräldrar

Centerkvinnorna vill se en jämställd och företagarvänlig föräldraförsäkring, anpassad efter hur människors vardag faktiskt ser ut. I dag ser förutsättningarna olika ut för människor som är anställda jämfört med de som får sin utkomst av arbetet i eget företag. Den föräldraförsäkring vi har i dag är bara anpassad för föräldrar som har en anställning. Det vill vi ändra på.

Den 2 maj går tiden ut för remissinsatser och andra att kommentera den statliga utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn. Utredningen har fått en rad viktiga aktörer att vakna till och reagera på hur stelbent vår föräldraförsäkring faktiskt är, däribland LRF.

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring med 480 dagar. Men, enligt Försäkringskassan, tar kvinnor fortfarande ut 75 procent av föräldraförsäkringen och män endast 25 procent. Vi vet att kostnaden är stor för individen, men också för samhället, av ett ojämställt uttag. Det påverkar individers pensioner, löneutvecklingen på arbetsmarknaden och livslönen i sin helhet.
Centerkvinnorna vill återinföra jämställdhetsbonusen, på riktigt. En smartare bonus som grundas på antalet dagar föräldern är hemma med sitt barn och inte som tidigare, på antalet dagar som togs ut från föräldraförsäkringen. På så vis är det frånvaron från arbetsmarknaden som delas lika.

Detsamma gäller delandet av vården av sjuka barn. Här föreslår vi en vab-bonus, baserad på faktisk frånvaro från arbetet, vilket skulle öka jämställdheten i föräldraskapet.

Centerkvinnorna vill dessutom se en tredelad föräldraförsäkring. Där två tredjedelar är vikta för vardera föräldern, samt att den sista tredjedelen ska kunna fördelas fritt. Genom att uttag upp till en tredjedel av dagarna kan göras av någon annan än vårdnadshavarna ökar flexibiliteten för exempelvis företagande föräldrar, som ofta arbetar mer än heltid. Genom att dela dagar med en närstående kan den som driver eget trappa ner under en tid, utan att helt tvingas stänga ner sin verksamhet.

Reglerna kring föräldraförsäkringen måste förenklas för företagare. Samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, även de som kombinerar företagande med en anställning. Det måste även vara möjligt att kombinera arbete med föräldraskap!
Vi hoppas nu att regeringen avstår pekpinnar till förmån för vardagsnära och smarta lösningar som gynnar jämställdheten och alla familjekonstellationer – men också ett modernt arbetsliv och företagare!

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna

Nina Wahlin
plats 3 på Centerpartiet Södertäljes lista till kommunfullmäktige