Telgebostäder gör storvinst och höjer hyrorna

Telgebostäder gör stora vinster, kräver höga hyreshöjningar och spräcker alla kostnadskalkyler i Fornbacken.

Länstidningen rapporterade i slutet av 2017 att de största allmännyttiga bostadsbolagen i landet gick med 4,7 miljarder kronor i vinst. Till vinstmaskinerna hör Telgebostäder.

LT-artikeln hänvisade till Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra, som publicerat en sammanställning för åren 2014–2016 av hur mycket de 50 största kommunala bostadsbolagen tjänar per lägenhet. Telgebostäder hamnar på plats tio på listan – bolaget håvade in 12 918 kronor i ren vinst per lägenhet under 2016.

Häromveckan kunde vi läsa om att våra kommunala bostadsbolag vill höja hyrorna med 1-5 procent, med ett snitt på 3,2 procent. Hyresgästföreningen menar dock att påslaget är orimligt högt för Södertäljes 10 000 hyresgäster. Den vill nöja sig med 0,8 procent och den uppkomna tvisten ska avgöras av hyresmarknadskommittén.

Debaclet för Telge bostäders renovering av etapp ett i miljonprogrammet i Fornbacken är en sorglustig följetong. Att den S-märkta ordföranden för Telge Bostäder, Ingela Nylund Watz, helt frias från ansvar för det inträffade är uppseendeväckande.

Det är uppenbart att projektet har hanterats naivt och oprofessionellt från första början. Och ingen kan utkrävas ansvar – enbart för att det är valår.

En kostnadsutveckling för en investering, som startade med 173,4 miljoner kronor 2013 och landade på 415,8 miljoner 2017, är mer än anmärkningsvärd. Granskningsrapporten som nu tack vare oppositionen går vidare till kommunfullmäktige är skrämmande läsning.

Frågan är nu om den bisarra affären får konsekvenser för Södertäljes hyresgäster? Telge Bostäder ligger på topp tio i Hem & Hyras sammanställning över de största kommunala bostadsföretagen. Södertälje är inte bortskämt med att toppa allehanda rankningar – men Telge Bostäders vinster sticker ut.

Frågan inställer sig nu varför parterna i hyresförhandlingarna står så långt ifrån varandra. Telge Bostäder har tvingats skriva ned sitt värde på grund av Fornbackenäventyret med 50 miljoner kronor och ytterligare 50 miljoner kronor väntar runt hörnet.

Är det så illa att Södertäljes hyresgäster nu får sota för Fornbackenkatastrofen i form av kraftiga hyreshöjningar?

Tage Gripenstam (C) 
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)