Bygg idrottshall och fritidsgård vid Ljungbackens IP

Järna är den kommundel i Södertälje som är störst till folkmängd. I Järna bor cirka 9 000 innevånare – nästan lika många som i våra grannkommuner Nykvarn och Gnesta med vardera cirka 10 000 innevånare. Järna kommundel behöver samhällsservice jämfört med vad en mindre kommun behöver. 

Centerpartiet har i nästan två år drivit två frågor med ambition att skapa ett bättre Järna för våra barn och ungdomar. Dels att flytta fritidsgårdens verksamhet från källaren på Futurum till nya lokaler på Ljungbacken, dels att bygga en idrottshall med fritidsgården i på Ljungbacken.

Det är genant att Södertälje kommun 2018 erbjuder ungdomar lokaler som kan betraktas som källarlokal på en bakgata som fritidsgård. Redan entrén till fritidsgården upplevs inte som speciellt inbjudande av ungdomarna. Med en fritidsgård på Ljungbacken kan ändamålsenliga lokaler med möjlighet till andra aktiviteter erbjudas ungdomarna – med närhet till skog, natur och idrott.

En ordentlig idrottshall vid Ljungbacken kan tillgodose behov för både skolor och föreningar. Tavestaskolan behöver en ny idrottshall, den de har är alldeles för liten, och Järna Friskola saknar helt tillgång till idrottshall på nära håll. Nu hyr friskolan in sig i Örjanskolans idrottshall, vilket innebär lång transport av elever.

Järna Sportklubb är i stort behov av inomhushall. De har en del aktiviteter i Enehallen, vilket dels är opraktiskt när den ligger på andra sidan Järna och material måste fraktas mellan förråd på IP och Enehallen.

Enehallen är dessutom för liten och saknar klocka, så inga innebandy- eller futsalmatcher kan spelas där. I stället spelas Järna SK:s matcher i Hölö vilket är problematiskt av många anledningar. Ungdomar, ledare och material måste åka fram och tillbaka mellan Järna och Hölö. Alla ungdomar har kanske inte tillgång till skjuts varje dag vilket är ett socialt problem.
Just mängden onödiga transporter är viktiga att belysa. På samma sätt var det innan vi fick konstgräsplan vid Ljungbacken.

Det är en onödig belastning på miljön med alla dessa transporter som sker kontinuerligt för skolorna och för Järna sportklubb. Transporterna tar tid från de aktiviteter som ska genomföras.

Bygg idrottshall med fritidsgård på Ljungbacken - för Järna FRAMÅT!

Per-Anders Fritshammar
Centerpartiet, Järna kommundelsnämnd

Max Karlsson
Centerpartiets ungdomsförbund, Järna