Vilken väg väljer du?

Just nu pågår Prideveckan i Stockholm – Europride – som avslutas med Prideparaden i dag där alla kan delta som vill fira kärleken och stå upp för allas rätt att vara och älska den hen vill.

Friheten att identifiera sig som en själv finner lämpligt eller att älska vem en vill är inte en självklarhet varken ute i världen eller här i Sverige. Fortfarande bemöts HBTQ-personer diskriminerande inom vården. Fortfarande har inte HBTQ-personer samma möjligheter eller rättigheter när det kommer till att bilda familj. Fortfarande finns det krafter som vill mota och hota människor in i tystnad och skam på grund av deras sexuella läggning eller hur de själva identifierar sig och eller uttrycker sig. I dag går vi i Prideparaden i Stockholm. Vi går för att vi vägrar backa. Vi vägrar att stå vid sidan av medans mörka krafter driver den fria kärleken på flykt.

Vi vill se ...
... ökade rättigheter och möjligheter för HBTQ- personer att bilda familj.
... att skolor tar ett större ansvar och ger samtlig personal kunskap för att kunna möta unga där de är utan att diskriminera.
... HBTQ-certifiering av skolor är en väg framåt.
... att särskilda skäl åter införs gällande asylärenden.
... att civilsamhället och politiken på alla nivåer tar sitt ansvar och på riktigt står upp för allas lika rätt på riktigt.

Hur du identifierar dig eller vem du älskar ska aldrig begränsa ditt liv.

Vi vägrar att gå bakåt! Kärlek för Sverige framåt! Vilken väg väljer du?

Nina Wahlin (C)
3:a på kommunlistan Centerpartiet Södertälje

Claes Nygren (C)
Ordförande Centerpartiets HBTQ-nätverk