Klimatet är den stora utmaningen

Var sommaren 2018 en uppvärmning? För det som kommer?
Det vi sett hända i Sverige med skogsbränder och torka är inte en ensam händelse. Om vi spanar globalt följer vi bränderna i USA, torkan i Australien, i länder i Afrika, hettan i Japan eller Portugal. Vi kommer se översvämningar och orkaner som härjar. Vi kan följa hur isen vid polerna smälter och öknarna i Afrika breder ut sig. Vi vet hur lågt belägna öar bereder sig på att utrymmas. Även om enskilda år eller händelser inte kan kopplas till klimatförändringen så vet vi att den pågår.

Det handlar inte om långt borta, det handlar också om oss här hemma.

Det är uppenbart att världen tillsammans måste finna vägar till både anpassning för att motverka riskerna och åtgärder för att begränsa uppvärmningen.

Parisagendan, som de flesta av världens länder står bakom, har som mål att begränsa uppvärmningen till under två grader. Även då vet vi att det kommer att påverka oss alla, på olika sätt, även president Trump och andra klimatförnekare.

Jag möter lite olika tankar om klimatet. Vissa vill att Sverige bara ska satsa på klimatåtgärder i utvecklingsländer, en del vill se nolltillväxt, vissa tror att apokalypsen närmar sig och att vi inte kan göra något.

Sedan finns det ännu några som anser att klimatet inte är något problem.

För mig och Centerpartiet är det entydigt, vi måste lägga i en högre växel här hemma och globalt för att söka begränsa uppvärmningen. Vi måste också se över hur vi klarar det varmare klimat vi nu känner av.

Att rusta oss för att möta utmaningarna. Det handlar om solidaritet på riktigt. Vi människor har med våra klimatutsläpp satt fart på utvecklingen under förra seklet, vi ska självklart lyckas bromsa den.

Sverige har med min och Centerpartiets röst antagit en klimatlag, vi har tydliga mål om att bli fossilfria – första fossilfria välfärdslandet. Vi måste, för att lyckas, vara beredda att göra mer kommande år.

Centerpartiet har nu lagt förslag på åtgärder för att uppnå minusutsläpp genom att ta bort koldioxid ur luften. Vi behöver alla ställa upp och söka klimatsmartare lösningar. Det handlar om våra bostäder, maten och trafiken. Vi ska söka klimateffektiva lösningar som ger resultat.
Centerpartiet är berett att fortsätta använda ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt. Inte för statsbudgetens skull utan för klimatets. Vi står upp för grön skatteväxling, högre skatt på det som skadar miljön mot lägre skatt på inkomster och företagande.

Klimatet blir den stora utmaningen för forskare, för teknisk utveckling, kreatörer och företagare. Det är de som kommer att göra oss fossilfria.

Vi vet att företagsamma idéer byggt upp Sverige och bidrar till utveckling globalt. Jag och Centerpartiet vill skapa goda förutsättningar för forskning, teknisk utveckling och grönt företagande framåt.

Jag och Centerpartiet vill säkra att också vårt bistånd bidrar till åtgärder för att minska uppvärmningen, bistå människor och länder till anpassning till varmare klimat. Vi måste, tillsammans i Sverige, i EU och globalt, ta ansvar för en hållbar och inkluderande utveckling.

Kerstin Lundgren (c)
Riksdagsledamot
Kandidat till riksdagen för Stockholms län