Skolstarten knackar på dörren

Inom kort är skolstarten här. Dagen många elever ser fram emot. Men inte alla elever. Dagen som är början för så många möjligheter för många. Men inte för alla.

Skolan ska vara en trygg plats där du som elev kan vara den du är och lära för livet.

Skolan ska erbjuda alla elever möjligheter att lära, utvecklas och växa som människor oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Skolan ska vara en plats för lärande där du som förälder ska kunna lämna ditt barn med vetskap om att ditt barn blir sett, hört och växer och lär i trygghet så som ditt barn är.
Så är det inte för alla i dag.

Fortfarande skiljer sig skolresultaten mellan pojkar och flickor.

Fortfarande förekommer sexism, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling i skolans miljöer utifrån kön, härkomst, könsidentitet och utryck och funktionsvariationer.
Fortfarande går var 6:e elev ut skolan utan behörighet till gymnasiet och fortfarande finns det barn och unga som istället för att gå till skolan väljer isolering hemma på grund av att skolan inte erbjuder barnen och de unga just det de behöver.

Skolresultaten har ökat i Södertälje.

Många skolor har samarbetat med bland annat ungdomsjouren för ett viktigt värdegrundsarbete för en tryggare och mer öppen skola för alla.
Men mer kan göras.
Oavsett var du bor i Södertälje.
Oavsett var du eller dina föräldrar är födda.
Oavsett föräldrarnas plånbok.
Oavsett din könsidentitet.

Vi i Centerpartiet vill att ...
... du och dina föräldrar ska kunna välja vilken skola du ska gå i.
... du ska ges det stöd och den utmaning du som elev behöver för din språkutveckling.
... du som elev ska utvecklas och växa i en trygg miljö utan kränkningar, trakasserier eller diskriminering.
... du som elev ska ges tidigt stöd vid psykisk ohälsa och alltid ges möjlighet att utvecklas i sin fulla potential.

Förväntningarna ska vara höga på alla elever och alla elever ska kunna förvänta sig den bästa skoldagen varje dag.

Centerpartiet vill se ...
... ett tydligare jämställdhetsarbete och uppföljning med tydliga mål om högre resultat bland pojkarna och en bättre psykisk hälsa bland så väl flickor som pojkar.
... ett tydligt normkritiskt och inkluderande arbete i samtliga skolor.

Med ett tätt och strukturerat målmedvetet arbete mellan kommunen och civilsamhället och de organisationer som sitter med spetskompetensen så som ungdomsjouren, RFSL och Livet bitch med flera.

Matchofabriken och HBTQ-certifiering är två olika exempel på verktyg för att uppnå en mer jämställd skola, en mer inkluderande skola och en skola där varje elev i trygghet kan lära och utvecklas med andra.

Låt oss porta porr i skolan.

Utöver den tekniska lösning som nu finns vill Centerpartiet att all personal från förskola till gymnasiet ges adekvat utbildning för att kunna hålla åldersanpassade kritiska samtal.
Låt oss porta prat med hat i munnen.

Centerpartiet vill att Södertälje blir den schysstaste skolkommunen där rasism och sexism inte hör hemma.

Det är dags att tillsammans höja ribban och öppna dörren för möjligheterna och sätta stopp för hindren.

Framåt för en trygg skola för alla i hela Södertälje.

Nina Wahlin (C)
3:a kommunlistan, Södertälje