Tillträdesförbudet är fel – låt Södertäljes
elever möta aktiva politiker

Nu är det skolstart igen och ännu en gång går Södertäljes cirka 13 000 elever tillbaka till ett läsår av politisk segregering. Detta för att Södertäljes rektorer skapar ett avstånd mellan sina elever och det pågående valet.

I åldrarna 15–24 år uppger 42 procent att de har ett stort intresse för politik. Det visar en undersökning från Ungdomsbarometern, Sveriges ledande analysföretag av ungas åsikter. Detta är en stark ökning från de 31 procent som liknande undersökningar visade på kring millennieskiftet.

I de flesta kommuner i landet får politiska ungdomsförbund besöka skolor för att debattera eller prata med eleverna. Men inte i Södertälje.

Men trots att ungdomar i dag i större utsträckning är intresserade av politik så har engagemanget sjunkit. I dag har en majoritet av de unga litet eller inget förtroende för politiker. Detta är ett allvarligt problem och löses bäst genom ökad interaktion mellan ungdomar och politiskt aktiva.
Här har rektorerna kommit överens om att de inte ska ta emot några politiker. Resultatet blir att Södertäljes ungdomar hamnar långt ifrån den demokrati som styr deras vardag. Det kan mycket väl vara en bidragande orsak till att valdeltagandet i kommunvalet i Södertälje 2014 var hela elva procentenheter lägre än riksgenomsnittet och över 14 procentenheter lägre än i grannkommunen Nykvarn – där skolorna tar emot ungdomsförbunden.

Skolan är en plats där elever ska få kunskap resten av livet. Förutom matte, biologi och hemkunskap, lär sig eleverna om hur samhället vi lever i fungerar. Men efter att lärarna pratat om hur vår representativa demokrati fungerar och gett en övergripande blick över vilka partier som finns, ges eleverna aldrig chansen att möta dessa i verkligheten.

Partierna och politikerna blir därmed för eleven en främmande makt som påverkar elevens liv utan att eleven själv känner att den har någon möjlighet att göra skillnad.

För vår framtida demokratis skull är det viktigt att unga får träffa politiker och där är skolan en viktig mötesplats. På så sätt får eleven se att beslutsfattare inte är någon mystisk övermakt. Eleven kan då få diskutera en samhällsfråga hen länge har grubblat över eller kanske själv engagera sig.
Södertälje hade tredje lägst valdeltagande av Sveriges alla 290 kommuner 2014.

Visst finns det många olika orsaker till det, men att stänga ute de politiska ungdomsförbunden från skolorna gör med all säkerhet inte saken bättre. Om rektorerna skyller på risken för konflikter får de faktiskt se till att det finns fungerande säkerhetsåtgärder i stället. För varför skulle någonting som fungerar i andra kommuner inte fungera här?

Det är inte ett alternativ att utesluta unga politiker från skolor. Att engagera sig politiskt är elevens demokratiska rättighet. Det sätter vi käppar i hjulet för när ungdomsförbunden inte har tillträde till skolorna.

Därför måste Södertäljes rektorer låta ungdomsförbunden besöka kommunens skolor.

Max Karlsson
Centerpartiets ungdomsförbund, Södertälje

Leonard Cilthe
Moderaternas ungdomsförbund, Södertälje

Sarkis Khatchadourian
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Södertälje

Hanna Gunnerhed Burt
Liberalernas ungdomsförbund, Södertörn

Nike Örbrink
Kristdemokraternas ungdomsförbund, Stockholm

Linnéa Vinge
Ungsvenskarna SDU, Stockholm