RUT – jämställdhet för ekonomiska egenmakt

Linda Chalkias och Johanna Sällberg tillsammans med Nina Wahlin (ej bild) om RUT-avdragets kraft för jämställdhet och integration.


Vi vill ha jämställdhet i vårt företagsamma land och jämställdhet för integrationen. Kvinnor som är födda i ett annat land än Sverige har det särskilt svårt att få jobb, för kvinnor i mer utsatta områden tar det i snitt sex år längre att få jobb jämfört med männen.

Var tredje kvinna född utanför Europa beräknas stå utanför den svenska arbetsmarknaden. När utrikesfödda kvinnor halkar efter drabbas individen, familjen och samhället går miste om resurser och kompetens. Så kan vi inte ha det!

RUT-avdragets förtjänster är större än enbart fördelar för köparen. RUT är en förutsättning för ökat företagande, fler jobb och mindre svartarbete. 52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikes födda. Var tredje anställd i RUT-företag är utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-sektorn är en väg in på arbetsmarknaden för de människor som annars står allra längst ifrån.

Centerpartiet drev införandet av RUT och 2015 lyckades vi dessutom säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen. Men sittande regering valde att begränsa RUT, halvera taket och begränsa tjänster som omfattas. Det vittnar om en bristande förståelse för RUT-avdragets funktion och behovet av att stimulera framväxten av fler jobb i arbetsintensiva branscher över hela landet.

I vårt Sverige vill vi att alla ska ha ett jobb att gå till. Centerpartiet lägger fram förslag efter förslag för att de människor som står längst från arbetsmarknaden ska kunna gå från att vara bidragsberoende till ekonomisk egenmakt. Här är RUT ett förslag att hissa, inte sänka. Centerpartiet vill därför se över möjligheterna att justera taket uppåt och att de tjänster som omfattas av RUT blir fler.

Vi vill att fler människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att gå från bidrag till egenförsörjning. Nu måste vi göra om och göra rätt – RUT ska utvecklas inte avvecklas.

Nina Wahlin Centerpartiet Södertälje
Linda Chalkias Centerpartiet Södertälje
Johanna Sällberg Centerpartiet Södertälje