God morgon, moderater – välkomna till kampen för landsbygden

I en debattartikel av Carl-Oskar Bohlin, Johan Widegren och Maria Stockhaus (samtliga M), anklagas vi i Centerpartiet felaktigt för låga ambitioner i strandskyddsfrågan. Att strandskyddet ska göras om i grunden, med en ökad differentiering är nästan ordagrant det uppdrag som getts till regeringens utredare – och punkt 23 i januariavtalet som inleds med orden ”Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden”, beskriver vad partierna enats om att göra med strandskyddet.

De tre Moderaterna slår in öppna dörrar, men det spelar ingen roll. För dem är det kraften i slagen som räknas. Inte varför man slår.

Skribenterna påminner läsarna om att Centerpartiet varit drivande i att vilja förändra strandskyddet, varje gång det varit uppe till diskussion i alliansregeringar. Detta i kontrast till det ljumma intresse för landsbygdens behov som förut präglat Moderaternas agerande.

Deras plötsliga intresse kommer sig sannolikt av att de nu känner sig frånsprungna av verkligheten. Man överraskas av med vilken beslutsamhet Centerpartiet gör bruk av sin ställning som den part Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste förhandla med för att kunna behålla regeringsmakten.
Att Centerpartiet återigen lyfter frågan om strandskyddet beror mycket riktigt på att vi inte är nöjda med vad som åstadkommits tidigare. Men det är inte vi som ska ta på oss skulden för det, utan de som aldrig förut prioriterat vare sig en levande landsbygd, eller strandskydd då man haft chansen.
Vi välkomnar Moderaternas nymornade intresse, liksom att de introducerar sin talesperson. Vi ser fram emot att höra hur stort utrymme denne ges vid deras stämma om ett par veckor. Centerpartiet ägnade en hel söndagsförmiddag åt att besluta om ett program som stärker hela Sverige – och då behövs ett helhetsgrepp kring, jobben, företagen, byggandet, infrastruktursatsningarna, samt hur vi stärker samhällsservicen, genom att utjämna skatteklyftorna mellan storstäderna och de minsta kommunerna. Här står Moderaterna med tomma fickor och utan idéer.

Att förekomma strandskyddsutredningen som tillsattes i somras och ska presentera sitt förslag den 30 november 2020 tjänar just nu ingenting till. Balansen mellan att skydda och bevara, samt bygga och exploatera är inte lätt – vilket framgår av det tre moderaternas försök att beskriva vad de själva vill göra. Ett ökat kommunalt självbestämmande strävar vi alla efter och det ingår i utredarens uppdrag att föreslå åtgärder för ett lokalt inflytande, med exempelvis ny lagtext.

För Centerpartiet är svaret väldigt enkelt. Det ska bli lättare att bygga strandnära! Syftet med det är framför allt att det ska främja landsbygdsutveckling och ge fler tillgång till stränder.

Kerstin Lundgren (C)
Martina Johansson (C)
Ola Johansson (C)