Steg för steg för vi hemtjänsten framåt

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning som skickas hem till alla som har hemtjänst. Frågorna handlar om hur de äldre upplever stödet de får och resultatet av undersökningen redovisades förra veckan.

Vi kan glädjande konstatera att de svarande angett att de är mer nöjda i år än förra året på ett flertal av frågorna. 2019 års brukarundersökning av Södertälje kommuns hemtjänst visar en ökning från 73 till 78 procent vad gäller andelen äldre som, totalt sett, är ganska eller mycket nöjda med sina hemtjänstinsatser.

Inom nio av de sexton frågeområden Socialstyrelsen undersöker har Södertälje ökat sina resultat. Det finns självklart utrymme för förbättring, samtidigt som vi kan se att årets resultat är ett framsteg jämfört med förra årets brukarundersökning.

Inga jättekliv, men en stegförflyttning. Inga mirakelmetoder, men ett fokuserat och systematiskt förbättringsarbete. Inga tillfälliga åtgärder, men ett stegvist och långsiktigt arbete för att skapa en tryggare hemtjänst för äldre och en tryggare och mer utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete och vi behöver vara tålmodiga, uthålliga och noggranna för att få en hemtjänst av hög kvalitet som är hållbar över tid.

Vi har tagit de första stegen, nu går vi vidare.

Karin Halldin (C)
gruppledare äldreomsorgsnämnden

Pia Sjöstrand (S)
ordförande äldreomsorgsnämnden

Anna Syrjänen (KD)
första vice ordförande äldreomsorgsnämnden

Ing-Marie Yang (MP)
gruppledare äldreomsorgsnämnden