God Fortsättning!

Nu välkomnar vi 2020 med en hälsning från vårt kommunalråd Tage Gripenstam som sammanfattar det politiska året och hur Centerpartiet tillsammans med majoritetspartierna tagit Södertälje framåt under 2019.

Här är några av besluten som presenterades i kommunfullmäktige i december.

HELA SÖDERTÄLJE – BÅDE STAD OCH LANDSBYGD – SKA VÄXA!


Vi vill underlätta för dem som vill bo, verka och driva företag på landsbygden. Våra
fyra kommundelar ska värnas och utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. En landsbygdsstrategi blir färdig 2020.

Ett aktivt föreningsliv. Det är en förutsättning för en levande landsbygd, därför avsätter vi nu årligen medel för underhåll av bygdegårdar och Folkets Hus i Mölnbo.

En effektiv och hållbar utbyggnad av vatten- och avlopp i de södra kommundelarna.

Vi fortsätter investera i utvecklingen av stadskärnan. Södertälje har en vacker innerstad och det gäller att skapa förutsättningar för en levande och välbesökt stadskärna också i framtiden.

2020 startar arbetet med att komma ikapp med det eftersatta underhållet av gator och cykelbanor 54 mkr och nya gång- och cykelbanor 20 mkr.

Stora Torget ska bli mer attraktivt och användas till mer än bara evenemang och torghandel.

Södertälje centrum utvecklas för att främja och stimulera en levande stadskärnan.

Satsningen för ett förbättrat företagsklimat fortsätter 2020.