Vi behöver vara rädda om varandra

2020 har hittills varit ett synnerligen speciellt år. Ett virusutbrott har på olika sätt gett oss alla svåra prövningar. Det gäller såväl enskilda medborgare som kommun, företag och föreningar. Flera har drabbats av sjukdom, förändringar i vardagen, ekonomiska problem och i alltför många fall stor sorg.

I Södertäljepolitiken har vi hållit borgfred. I Coronarelaterade frågor har vi valt samverkan i stället för konflikt. Våra medarbetare i kommunala verksamheter har under ibland tuffa förhållanden upprätthållit en god omsorg om våra äldre och undervisning för våra barn. Våra gymnasieungdomar har fått studera på distans en stor del av terminen och för de som tagit studenten har firandet inte fått vara lika stort och fantastiskt som man drömt om i många år. Denna tid kommer att gå till historien och det är vi som lever här och nu som behöver ta oss igenom den tillsammans.

I skrivande stund skiner solen och Södertälje blommar så vackert. Längtan till bad och utomhusliv är stor hos många av oss. Södertälje är sedan gammalt en riktig badort med många fina stränder. Tyvärr har en del besök på våra badplatser blivit tråkiga upplevelser då en del människor inte tar hänsyn till de övriga. Otillåten vattenskoteråkning, oaktsamt grillande, osläckta cigarettfimpar som innebär brandfara, trängsel på stranden, bråk och kaotisk parkeringssituation har skapat dålig – ibland till och med hotfull – stämning. Störst problem har det varit vid Mälarbadet men liknande situationer har uppkommit även på andra platser. Kommunen har vidtagit åtgärder och vi har ett gott samarbete med polisen. Ansvaret är lika stort hos oss Södertäljebor. Hot, buskörning, skräpdumpning och att anlägga brand är brottsligt och ska polisanmälas.

Staten har under pandemin som fortfarande pågår givit oss ett personligt ansvar för att hindra smittspridningen. De flesta följer råden och tar ansvar. Några har dock slutat följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta lilla symtom. I Södertälje liksom på många andra platser pågår smittan fortfarande. Alla behöver hålla i och hålla ut även under sommaren.

Vi ser också hur ett fåtal anhöriga bryter mot besöksförbudet på våra äldreboenden. Det är förståeligt att man vill träffa sina anhöriga och ta med dem hem under en period för att rå om dem men med detta förfarande utsätter vi både våra äldre, vår personal och oss själva för fara.

Många som brukar resa utomlands under sommaren kommer att behöva stanna hemma i år. Det ställer extra krav på oss alla att undvika trängsel, folksamlingar och inte minst de stora fester som så många av oss uppskattar. Vi behöver vara rädda om varandra.

Vi ska göra vårt bästa för att sommaren i Södertälje ska bli så fin som möjligt för oss Södertäljebor. Vi hoppas och tror att alla som bor eller besöker vår vackra kommun vill medverka till det och värna vår närmiljö. Södertälje kommun och Telge kommer att ordna extra många roliga aktiviteter för barn och unga under sommaren. De arrangeras på sätt som ska förhindra smitta. Leta gärna upp information på kommunens hemsida. Det finns mycket för alla att göra som inte kostar så mycket. Natur och bad är oftast helt gratis.

Vi önskar alla en härlig sommar!

Boel Godner (S)

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Lars Greger (MP)

Alexander Rosenberg (M)

Beata Milewczyk (SD)

Metin Hawsho (L)

Linda Sjögren (V)

Joakim Granberg (RP)