Det här är ingen skräpfråga – bötfäll rökare som fimpar fel

Kampen mot nedskräpning har kanske aldrig varit viktigare. I början av 1960-talet startade de första större kampanjerna mot nedskräpning i Sverige där Svenska Naturskyddsföreningen var tongivande med kampanj ”Håll naturen ren”, vilket senare blev en rikskampanj under namnet ”Håll Sverige rent” – och den 19 september är Håll Sverige rent-dagen.

På 60-talet var det mesta av skräpet på våra gator och torg papper, i dag är det plast. Nedskräpning kommer i många oönskade skiftningar, allt från glasspapper till illegala tippningar, dumpning, av avfall.

Södertälje kommun arbetar aktivt med att förebygga alla typer av nedskräpning men här vill vi ta upp problematiken med det vanligast skräpföremålet i Södertälje och i världen – cigarettfimpen.
I Södertälje city är över 60 procent av skräpet fimpar. Fimpen innehåller en typ av plast som fångar upp miljöfarliga ämnen som kadmium, bly och arsenik. Fimpar som hamnar på marken och i våra sjöar och hav är mycket skadliga för miljön och kostar skattebetalarna stora pengar som skulle kunna användas till bättre saker.

2019 var det 26 kommuner som följde upp nedskräpning i stadsmiljö genom skräpmätningar och Södertälje city var den stadskärna i Sverige där nedskräpning av fimpar minskade mest. Minskningen kommer framför allt från att vi utvecklar renhållningen. Kommunen har satsat på nya elektroniskt bevakade papperskorgar med askkoppar, utökade städrutiner och en gatudammsugare för fimpar.
Kommunen kommer fortsätta att satsa på att utveckla renhållningen i hela kommunen men det är ingen långsiktig strategi som kommer få bort allt skräp och alla fimpar. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att dammsuga upp alla fimpar i naturen, på gator och torg eller städa bort all dumpning som sker. I grunden måste vi ändra på människors beteende. I det arbetet genomförs varje år bland annat Håll Södertälje rent-kampanjen och årets kampanj kommer under fyra veckor att lyfta problematiken med vårt vanligaste skräp, fimpen.

Det är förbjudet att skräpa ner i Sverige och vi har en nedskräpningsbot på 800 kronor som polisen får skriva ut vid mindre nedskräpningsförseelser. När nedskräpningsboten kom 2011 gjordes ett undantag för fimpar. Med det signalerar staten felaktigt att det är okej att slänga fimpar på marken vilket är förbjudet och går helt emot vad den absoluta majoriteten av svenskar tycker.

Vi anser att lagen behöver utvärderas och korrigeras, en åtgärd är att bötfälla även för nedskräpning med fimpar.

Boel Godner
Socialdemokraterna

David Winerdal
Kristdemokraterna

Tage Gripenstam
Centerpartiet

Lars Greger
Miljöpartiet