Utsläppen ska jagas – inte bilisterna

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor och därför måste vi satsa mer på den gröna omställningen. Då måste det bli billigare att vara klimatsmart, oavsett var i landet man bor.

På många sätt är Sverige ett föregångsland i klimatomställningen, inte minst tack vare all vår förnybara energi tillsammans med ny grön teknik. Samtidigt kommer ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp från transportsektorn i dag.

Jag och Centerpartiet vill minska de fossila utsläppen och göra det billigare att välja miljövänligt. Det är det fossila och inte det förnybara som ska beskattas.
De höga bränslepriserna slår nu mot väldigt många som är beroende av bilen för sitt jobb, för sin vardag. Skälen till de höga bränslepriserna nu är en kombination av olika orsaker. När vi då söker lösningar måste de sänka både priser och utsläpp.

Det finns många som nu vill subventionera fossilbränsle på olika sätt, men nog är det bättre att subventionera och sänka priset på det förnybara.

Centerpartiet vill därför att skatten på förnybara drivmedel sänks, inom den så kallade reduktionsplikten.

Det är klokt för både oss i dag och för våra barn i morgon. Så vi riktar blicken mot utsläppen. Det är de som ska jagas, inte bilisterna. Vi ska underlätta, göra det möjligt och inte dyrare att välja klimatvänliga alternativ. Centerpartiet vill därför att skatten på förnybara drivmedel sänks, inom den så kallade reduktionsplikten. Reduktionsplikten ser till att andelen förnybara bränslen som blandas in i bensin och diesel stadigt ska öka.

Rena biodrivmedel som är befriade från koldioxid- och energiskatt måste fortsatt skattebefrias. Det undantaget från statsstödsreglerna måste regeringen upprätthålla, inte avskaffa.

För att Sverige ska nå klimatmålen behöver utsläppen minska med 70 procent till 2030. Då är reduktionsplikten ett väldigt viktigt verktyg, därför måste vi se till att beskatta just de skadliga fossila utsläppen och inte användningen av förnybart. EU-kommissionen har ett nytt utkast till energiskattedirektiv där sänkt skatt för biodrivmedel införs. Sverige måste gå före och slopa skatten vilket sänker kostnaden med 1,10 kronor per liter diesel.

Samtidigt vill Centerpartiet att Sverige ska få ett reseavdrag som på riktigt gör skillnad för människor i våra gles- och landsbygder. Dessutom måste vi få till en ökad produktion av biodrivmedel i Sverige, stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, samt fördubbla dieselnedsättningen för jordbrukare.

Landsbygden och de gröna näringarna är en viktig nyckel i klimatomställningen. Fokus måste ligga på att sänka utsläppen och fasa ut fossila bränslen, samtidigt som vi ser till att landsbygden inte bär kostnaden för omställningen.

Centerpartiet vill se en samlad satsning på 7,4 miljarder kronor under innevarande år för klimatet, sänkta skatter på förnybart och landsbygden.

Kerstin Lundgren (C)
Riksdagsledamot