Stadskärnan behöver ett lyft

En anonym insändarskribent påstår (LT, 3 maj) att jag figurerat i ett antal märkliga beslut och blandar naturligtvis ihop korten rejält.

För det första kan det vara bra att klargöra att vi inte har ministerstyre i Södertälje kommun, utan beslut måste fattas på rätt ställen. I mitt fall leder jag arbetet i tekniska nämnden och alla beslut måste fattas av en majoritet i nämnden. Till vår hjälp har vi en beredande förvaltning inför beslut och som genomför efter att vi fattat beslut. Så jag är inte ensam, men jag är och har varit pådrivande för att utveckla bland annat stadskärnan, gästhamnen och Farstanäs.

Stadskärnan behöver lyftas för att det ska vara den besöksplats som Södertäljeborna, alla i kommunen och helst utanför kommunen vill besöka – och uteserveringar är en viktig del. Jag tycker nog att vi i kommunen har väntat alltför länge med att göra insatser för att lyfta stadskärnan, nu händer det saker på flera olika platser samtidigt vilket är bra.

Viktigt att ha klart för sig att är att det är privata aktörer i stadskärnan som avgör om de ska satsa och till exempel bedriva uteservering. Inte jag och inte kommunen.

Farstanäs finns det mycket att säga om. En trist historia där vi nu vänder blad. Nu görs stora ekonomiska satsningar i majoritetens budget under några år för att Farstanäs ska bli ett förstklassigt havsbad och en camping, med många besökare och med goda förutsättningar för en blivande entreprenör. Pigge Werkelin nämns av insändarskribenten, hans spännande planer gick tidigt i stöpet eftersom naturreservatet/länsstyrelsen inte tillät den stugby som hans koncept byggde på. Länsstyrelsen, inte kommunen, tvingade också bort långliggarna från campingen.

Den så kallade Sommargatan är ett test och en satsning för att få fler att uppskatta och vilja besöka Södertälje centrum. Det ska finnas ett levande utbud när man flanerar från Gästhamnen längs kanalen, förbi Strandgatan, det nya Kanaltorget och landar på Stora Torget eller varför inte Turingelunden och Tom Tits experiment.

Utvecklingen av Strandgatan till Sommargata sker i nära samverkan och samtal med näringsliv, fastighetsägare, Södertälje City Samverkan och våra duktiga tjänstemän. Extra roligt är det om fler vill haka på för att göra Strandgatan intressant att besöka. För egen del välkomnar jag Södertälje teateramatörer, bokbussar och andra positiva inslag.

Stora torget är en plats i staden med utrymme att erbjuda Södertäljeborna och besökare ett fantastiskt uterum. Med start förra sommaren fortsätter nu Stora torget att utvecklas med hjälp av duktiga entreprenörer och kommunens insatser.

Gästhamnen har nu blivit en fantastisk plats med förutsättningar att bjuda på något bra både till Södertäljebor och båtfolk. Nu har den tagits över av Kristoffer Ryhnell, matentreprenör som driver restaurang Styrbjörn och har erfarenhet från att arbeta med gästhamn.

Stadskärnan är inne i en positiv resa som kommer att utmanas av ombyggnationen av Luna och det nya hotellet vid Inre Maren. Men tillsammans med alla olika aktörer kommer vi att få många nya sommarhäng som gynnar folklivet och den viktiga kommersen för våra handlare, restauratörer och fastighetsägare.

Resan har börjat, häng med om ni vill.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd och tekniska nämndens ordförande