Sverige och Finland gör Norden säkrare

Bild

Jag har läst flera inlägg i LT på senare tid rörande Nato. Vill påminna om att vi alla kunnat följa hur Vladimir Putins styre över Ryssland de senaste 20 åren fört tillbaka Ryssland i de gamla spåren av imperiebygge. Ryssland har byggt ökad militär förmåga, ökat den militära aktiviteten i Sveriges närområde och stärkt sin styrka i Arktis. Sett att Ryssland, med världens största, mest diversifierade och moderniserade kärnvapenarsenal hotar använda kärnvapen.

Centerpartiet såg utvecklingen och drog efter flera års debatt slutsatsen 2015 att Sverige borde söka medlemskap i Nato, helst tillsammans med Finland. Den svenska alliansfriheten tjänade inte vår eller våra grannars säkerhet längre. Vi bygger säkerhet genom tydlighet och tillsammans solidariskt med andra. Där vi får och ger garantier. Det blev vår slutsats efter Georgien 2008 och Krim/östra Ukraina 2014.

När Ryssland genom Kreml sände sina krav till USA och Nato den 17 december 2021 stod det klart att de underkänner den europeiska säkerhetsordningen som ska garantera alla staters rätt till självbestämmande och territoriella integritet. De krävde då att Nato skulle tillbaka till vad som gällde före 1997. Ingen Nato-närvaro i Baltikum, Polen, Tjeckien och så vidare. De krävde att USA drog sig tillbaka och att Nato stängde sin dörr för nya medlemmar samt att Finland och Sverige skulle ingå i Rysslands intressesfär.

Det blev startskottet för den process som Finland och Sverige nu landat genom att lämna in en ansökan om medlemskap i Nato. Detta accelererade när Ryssland den 24 februari gick till brutalt och massivt angrepp på Ukraina. Trots att Ryssland har signerat garantin för Ukrainas gränser har ukrainarna sedan dess upplevt Rysslands brutala krigsmakt, brott mot krigets lagar och brott mot mänskligheten. Helt klart har Ryssland begått brott mot folkrätten.

Det är bakgrunden till utvecklingen i Finland och Sverige de senaste månaderna. Vi har upplevt att en alliansfri och neutral stat som inte hotat någon, brutalt invaderas av Ryssland. Upplevt hur vi alla hotas av ryska kärnvapen. Vi har också tydligt sett skillnaden mellan att vara medlem av Nato och att vara enbart partner.

Sverige har så kallat guldkort i partnerskapet men inte några garantier om skydd. 21 av EU:s medlemsstater är medlemmar i Nato och av det följer att de militärt garanteras försvar av varje tum av sina territorier vid angrepp. Kvar blir sex EU-medlemmar utan det yttersta skydd som Natos artikel 5 kan ge. Det är Sverige, Finland, Irland, Österrike, Malta och Cypern.

Sverige är i en säkerhetspolitisk gråzon och skapar därmed osäkerhet i vår nordliga region och Östersjöregionen. Genom att nu tydliggöra vår hållning ökar vi säkerheten, suddar ut alla tvivel och höjer därmed de gemensamma avhållande trösklarna mot ett angrepp. Genom att stärka vårt totalförsvar och bli medlemmar i Nato tillsammans med Finland försvarar vi bäst friheten, demokratin och freden i vår del av världen.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot