Vårdcentralerna måste ha ökade resurser

Vi måste bygga grunden i vården stark så att alla kan få en fast läkare som har tid att ta emot dig snabbt när du blir sjuk. Det kommer förbättra människors hälsa, avlasta akutsjukvården och den hårt ansträngda vårdpersonalen i hela vårdsystemet. Det Sverigedemokraterna – i sin replik (LT, 25 maj) på vårt debattinlägg (LT, 19 maj)– inte verkar förstå är att förbättringar av sjukvården tar tid, och att det i ett politiskt samarbete också krävs kompromisser.

Centerpartiet i Region Stockholm har länge drivit frågan om att stärka vårdcentralerna och att alla patienter ska ha en fast läkare på sin vårdcentral. Sedan 2016 får vårdcentralerna en högre ersättning för patienter som är listade på vårdcentralen, jämfört med patienter som inte är det.
Sedan 2018 har andelen patienter som har valt att lista sig på en namngiven läkare ökat från 44,5 procent till 63 procent 2022. Vi har succesivt utökat primärvårdsbudgeten under de senaste tio åren. När vi har breddat vårdcentralernas uppdrag har det, tvärtemot vad SD påstår, åtföljts av ekonomiska tillskott.

Vi behöver en total omställning av sjukvården där vi måste bygga från grunden, alltså vårdcentralerna. Därför är satsningen på vårdcentralerna och att alla ska ha en fast läkare vår enskilt viktigaste sjukvårdsfråga inför valet och den kommer väga mycket tungt inför vårt val av samarbetspartners i höst.

Centerpartiet är det enda partiet som har gått fram med en tydlig plan för hur vi rent praktiskt ska lyckas med att öka primärvårdens resurser så att vi på riktigt skapar en vård där människor får hjälp i tid innan de blir allvarligt sjuka. Vi vill därför höja andelen av sjukvårdsbudgeten som går till vårdcentralerna och primärvården succesivt med en procentenhet per år för att år 2030 vara uppe i 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten. Ökningen ska tas från de årliga tillskotten som vi tillför sjukvårdsbudgeten.

I takt med att vi stärker vårdcentralerna och alla får en fast läkare som känner sina patienter kommer hela vården fungera bättre och människor få vård i tid.

Det är visserligen bra att Sverigedemokraterna vill stärka primärvården. Dock bör alla väljare förstå att deras primärvårdsreform inte gäller för alla invånare. SD vill nedprioritera sjukvården för utrikes födda i utsatta områden. Vi vill i stället att vårdcentralerna ska få ännu bättre förutsättningar att nå fram till dem som löper störst risk att drabbas av ohälsa, i exempelvis Fornhöjden, Hovsjö och Ronna – där det krävs mer resurser av sjukvården i form av exempelvis tolkstöd och uppsökande arbete.

Att nedprioritera sjukvård för utrikes födda är ren och skär rasism. Det skulle ytterligare cementera utanförskapet och den ojämlika ohälsan bland de som har det tuffast i samhället.

Christine Lorne (C), sjukvårdspolitisk talesperson, Region Stockholm
Gustav Hemming (C), gruppledare, Region Stockholm
Michaela Haga (C), vice gruppledare, Region Stockholm
Tage Gripenstam (C), kommunalråd, Södertälje
Raili Nilsson (C), gruppledare, Salem