TAGE GRIPENSTAM OM STORA TORGETS FÖRÄNDRING

Hör Tage Gripenstam, kommunalråd i Södertälje, tillika Tekniska nämndens ordförande berätta om Stora Torgets förvandlingsresa. Som vi i Centerpartiet har tagit ett stort ansvar för att göra till verklighet.