Centerpartiets valmanifest: för Sveriges bästa

Centerpartiet söker samarbete för en politik som är tydligt förankrad i mitten. Vi står för grön, liberal politik och för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Sverige behöver vare sig främlingsfientlig högernationalism eller socialistisk vänsterpolitik.

Under Centerpartiets valkonvent presenterades partiets valmanifest med tydliga prioriteringar för vad som behövs för att möta Sveriges samhällsutmaningar framåt. Centerpartiet kommer att fortsätta jobba för ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet, oavsett var man bor. Samtidigt måste vi möta klimatkrisen, jobba för ökad jämställdhet, förbättra vår gemensamma välfärd och ta vara på hela landets styrka och växtkraft.

– Sveriges utmaningar är stora, men våra styrkor är fler – särskilt när det gäller vår levnadssstandard, innovationskraft och klimatledarskap. Vi vet att Sverige dessutom kan bli ett mer jämställt land och vi vet att nytänkande och utveckling är vägen mot en hållbar framtid. Samtidigt som vi ser till att hela landet kan leva och växa, säger Annie Lööf.

I valmanifestet lyfts ett antal prioriterade områden fram: hur hela landet ska leva, hur vi kan rädda miljlön och klimatet, skapa ett jämställt Sverige, öka småföretagens potential och stärka ekonomin, bygga en bättre vård och omsorg, skydda den liberala demokratin och stärka samhällskontraktet.

Årets riksdagsval är avgörande för landets framtid. Ett främlingsfientligt parti med auktoritära ledare som förebilder ingår i ett regeringsalternativ för första gången sedan demokratins intåg. Centerpartiet är nu det enda borgerliga partiet som inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna eller ge dem makt över hur Sverige ska styras.

– Centerpartiet går till val som ett självständigt alternativ, ledda av våra gröna frihetliga värderingar. Vi vill att en kommande regering för en liberal politik förankrad i mitten. För det är när vi når breda lösningar som vi har möjlighet att genomföra viktiga reformer som är bra för hela landet – det har vi visat gång på gång de senaste decennierna. Det handlar om vad som är bäst för Sverige, säger Annie Lööf.

Centerpartiets viktigaste prioriteringar inför valet:

  • Sverige behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som gör skillnad på riktigt. För att övervinna klimathotet måste vi ta vara på teknikens möjligheter och företagens innovationskraft.
  • Hela landet behövs, från förort till industriort, från storstad till landsbygd. Alla delar av Sverige ska se ökad frihet, trygghet och tillgänglighet nästa mandatperiod. Det är dags att frigöra landsbygdens enorma potential.
  • Vi ska bygga ett jämställt Sverige med möjligheter och rättvisa för alla. Vi ska stärka kvinnors trygghet och egenmakt. Förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ska genomsyra hela samhället och män som slår ska inte komma undan.
  • Småföretagen är motorer för jobb, integration och möjligheter. Vi ska skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas, med lägre skatt, mindre regelkrångel och en starkare arbetslinje.
  • Sveriges och hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt. Vi ska sänka det totala skattetrycket och skapa stabilitet i statsfinanserna genom att hushålla med skattebetalarnas pengar.
  • Vi ska bygga en vård och omsorg som sätter människan i centrum. Den ska bedrivas närmare den som behöver hjälp och med bättre arbetsvillkor för medarbetarna. Så kortar vi köerna och stärker likvärdigheten i hela landet.
  • Den liberala demokratin får aldrig tas för given. Den ska vårdas, värnas och vidareutvecklas – idag och för kommande generationer.
  • Vi ska stärka samhällskontraktet för ett tryggare och starkare Sverige, från landets gränser till ditt kvarter. Vi behöver rusta Sveriges totalförsvar, stärka hela rättskedjan, satsa på förebyggande insatser och en likvärdig skola.
  • Centerpartiet söker samarbete för en politik som är tydligt förankrad i mitten. Vi står för grön, liberal politik och för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Sverige behöver vare sig främlingsfientlig högernationalism eller socialistisk vänsterpolitik.

Här hittar du valmanifestet i sin helhet. , 9 MB.