Tuffa tag behövs – det gör medmänsklighet också

Det är ett viktigt val du har att göra senast den 11 september. Tänker att valet kan få stora konsekvenser för oss i Södertälje. Nu tänker du kanske på behovet att vända brottsligheten, sätta P för gängbrottsligheten som skördar så många offer. Så många unga som lockas in i kriminalitet istället för att satsa på utbildning och en trygg framtid.

Här finns en bred politisk vilja att få ett slut på ”barnsoldater” i gängens tjänst. Barn ska få vara barn.
Däremot finns olika lösningar från olika partier. En sak är säker, det kommer att bli mer tuffa tag mot brottsligheten men det finns inga quick fix. Det gäller Södertälje och det gäller Sverige. Det gäller att ha uthållighet men också att inte göra alla till potentiella brottslingar för att man lever och bor i ett visst bostadsområde eller tillhör en viss familj.

Jag blir mycket bekymrad när jag hör människor berätta att Sverigedemokraterna i Södertälje verkar driva valkampanj på att kasta ut alla muslimer och att det lockar många. Men i Sverige gäller religionsfrihet för var och en och den kan inte inskränkas.

Sedan talar de nog tystare om att de inte vill ha familjeåterförening. Om pappa fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige men barnen finns kvar hos mamma i ”hemlandet” ska de inte få återförenas i Sverige. Vet inte heller om de kampanjar om förslaget om ”förnedringsstraff”, kanske från nio års ålder för de som inte sköter sig. De ska få göra saker som städa toaletter på skolan eller dylikt för att förnedras inför övriga. Eller att familjen utvisas om ett barn är brottslig, då drabbas alla.
Vissa har föreslagit att de då ska vräkas. Jag har noterat uttalanden som att den som inte anpassar sig till Sverige, inte talar språket och inte vill bli assimilerad bör lämna Sverige.

Vet inte heller hur många som uppmärksammat förslag i valdebatten om att tvååringar som inte finns i förskolan ska ta ett språktest. Om de inte klarar svenskan så ska de ”med kraft” förmås gå i språkförskolor. Och så minns jag förslaget om ADHD-test för unga i utanförskapsområden. Och så förslaget om att införa särskilda visitationszoner. Det handlar återigen om utsatta områden.

Det som kan bli följden av ditt val kan få stora konsekvenser. Stora konsekvenser även för oss i Södertälje. I stället för att söka forma ett inkluderande samhälle är det en förstärkt polarisering som väntar. I stället för att både satsa på att stärka rättskedjan och skolan, underlätta för företagande och jobb riskerar det bara bli hårda tag och än värre brist på arbetskraft.

Jag väljer medmänsklighet och allas lika rätt och värde den 11 september.

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot