Vi fortsätter att vara en konstruktiv kraft

Vi vill rikta ett stort tack till alla som röstat på Centerpartiet i Södertälje. Självklart hade vi önskat ett bättre valresultat, men så blev inte utfallet.

Vi är nöjda över hur vi har tagit oss an vår första mandatperiod i den nuvarande majoriteten. Centerpartiet har genomfört mycket av det vi gick till val på 2018 och på flera områden tar nu förändringsarbetet fart. Självklart skulle vi vilja fortsätta det arbete vi påbörjat, fyra år är en kort tid när strukturer ska förändras och företagsklimatet ska förbättras i stora organisationer som Södertälje kommun.

Nu väntar en tid av ovisshet, men Centerpartiet kommer alltid att vara en konstruktiv kraft för Södertäljes bästa. Vi hoppas att våra mål och ambitioner kommer att fortsätta förverkligas under kommande år. Vi har de senaste fyra åren satsat kraftigt, för Södertäljes bästa, på:

- Beläggning och underhåll av gator och gång- och cykelvägar.
- Nya gång- och cykelvägar, parker och lekparker.
- Nya förskolor och äldreboenden.
- Ny skola i Enhörna, allt är klart för första spadtaget.
- Fibersatsning över hela Södertälje kommun (där landsbygden varit extra prioriterad).
- Systematiskt arbete för olika grönytor, våtmarker till nytta för bevattning och branddammar och framför allt för den biologiska mångfalden.
- Upprustning av Gästhamnen.
- Nya konstgräsplaner, idrottshallar, spontanidrottsplatser och isbanor.
- På gång är upprustning av kajer längs Inre Maren.
- Stora torget som omvandlas till ett av Södertäljebornas nya vardagsrum.
- Landsbygdsstrategin.
- Bättre företagsklimat.
- Exploateringsmark för företag – konkreta exempel är Almnäs och förhoppningsvis Södertuna i Järna.
- Satsningar på skolan för en bättre resursfördelning.

Ja, listan kan bli lång på hur Centerpartiet varit med och styrt och gjort skillnad för hela Södertäljes bästa. Det har vi gjort i gott samförstånd med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Nu är landsbygdsstrategin snart färdig som ska underlätta för människor att leva, bo, bygga och driva företag på hela vår landsbygd.

Centerpartiet har ambitionen att fortsätta sitt konstruktiva och framgångsrika arbete för hela Södertäljes bästa, trots en roll i opposition. Landsbygdsutvecklingen är viktig för oss och nu är landsbygdsstrategin snart färdig som ska underlätta för människor att leva, bo, bygga och driva företag på hela vår landsbygd. Vi föreslår till exempel att en våtmark ska etableras vid infarten till Hölö för att fortsätta utvecklingen av entrén till Hölö, med nya promenadstråk vid idrottsplatsen kopplat till elljusspår och utegym och en ny boulebana.

Centerpartiet driver även på för en tredje isrink vid Scaniarinken i Vasa, ett nytt större centralt placerat badhus och ett mindre i Järna för södra kommundelarna samt fortsätta att skapa nya mötesplatser för både äldre och unga. Vi vill även fortsättningsvis jobba för ett blomstrande och inkluderande kulturliv samt skapa bättre förutsättningar för föreningar och ideella organisationer vilka är några av våra viktigaste aktörer i kommunen.

Centerpartiet har oavsett plats i majoritet eller opposition varit den självklara kraften att alltid vara på medborgarnas sida. Vi står rakryggade mot mörka krafter, såsom rasism och främlingsfientlighet. I dag känner vi en stor besvikelse när våra tidigare allianspartier (trots olika uttalanden om att inte göra just det) valt att släppa in Sverigedemokraterna och Realistpartiet i maktens korridorer.

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare