Mål och budget 2023

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle. Vi kommer ta vår nya roll som oppositionsparti med största allvar. Vi kommer arbeta för hela Södertäljes bästa - det förtjänar alla medborgare i kommunen. Vårt budgetförslag speglar vår ambition.

Centerpartiets Södertälje, där hela kommunen lever tillsammans och utvecklas på landsbygden och i staden. Vi ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande. I vårt Södertälje sätts barnen och utbildningen i centrum, äldre får välja och har en god kvalité på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet växer och mår bra. Läs mer!