Majoriteten fördröjer och förhalar policy angående bygglov för solceller

Tråkigt att den nya majoriteten fördröjer och förhalar, det konstaterar Leif Åhlin efter sammanträde med stadsbyggnadsnämnden och syftar på den policy angående
bygglov för solceller som nämnden beställde i höstas.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde i september 2022 gav nämnden kontoret i uppdrag att arbeta fram en policy angående bygglov för solceller. Syftet med policyn skulle vara att underlätta och ha en positiv inställning. Uppdraget skulle återkopplas till nämnden senast i januari 2023. Nu är vi februari månad och någon återkoppling har inte skett.

- Vi kan bara tolka detta som att den nya majoriteten inte är intresserade av att underlätta en klimatsmart energiomställning. Tråkigt att de fördröjer och förhalar beslut som Centerpartiet var med och arbetade fram, säger Leif Åhlin och Åsa Hittig, båda ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

För mer information
Leif Åhlin