Attityden mot entreprenörer är förskräcklig

Blir förskräckta när vi läser tisdagens LT. Det handlar om byggnation av nya bostäder i Järna. Hanna Klingborg, miljöpartist och ordförande i Järna kommundelsnämnd, skjuter över hela ansvaret på misslyckade exploateringsärenden på giriga exploatörer.

Vi har deltagit i en dialog för att hjälpa till att lösa upp de frågor som fanns runt flera bygglovsärenden i Järna varav det på Källvägen var ett.

Det fanns/finns inga ohemula krav från intressenterna, dessutom okej i enlighet med en visserligen gammal men giltig detaljplan. Och det finns redan ett ärende på samma kulle vilket kommundelsnämnden med Hanna Klingborg i spetsen avslog och efter överprövning förlorade. I dag är det byggt och klart. När ska man lära sig?

Här finns en politisk agenda, främst från Miljöpartiet med visst bistånd från Socialdemokraterna, om hur allting ska vara eller inte vara. Därför att det passar dem. Det företag som artikeln handlar om är mycket seriöst, men efter flera års tragglande har vi full förståelse för att de sätter ned hälarna och väljer att driva en process mot en bakåtsträvande kommun.

Tyvärr går det som händer i Järna emot all förbättring av vårt gemensamma näringslivsklimat – i hela Södertälje kommun, inte bara i Järna.

Centerpartiet har lagt ett stort engagemang för ett bättre företagsklimat i Södertälje under föregående mandatperiod. Nu bekräftas det att vi arbetat i motvind. Vi ger självklart inte upp.
Tyvärr går det som händer i Järna emot all förbättring av vårt gemensamma näringslivsklimat – i hela Södertälje kommun, inte bara i Järna.

Nu fattas det bara att Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna lyckas stoppa exploateringen av Södertunas nya företagsområde. Ett av kommunens viktigaste och bästa lägen för att kunna erbjuda företagsmark tillsammans med Gerstabergs gård.

Per-Anders Fritshammar (C)
Järna kommundelsnämnd

Tage Gripenstam (C)
gruppledare