Idrotten måste få ta plats – för våra ungdomars skull!

Södertälje är en kommun präglad av idrott. Idrotten är viktig för supportrar, för social samvaro bland motionärer och för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Idrottsplatser och anläggningar ska erbjudas i hela kommunen, för så många idrotter som möjligt och för så många klubbar som möjligt.

Södertälje fotbollsarena byggdes från början för Assyriska FF och Syrianska FC då klubbarna spelade på elitnivå. Numera samsas ytterligare två klubbar – Telge United FF och Nordic United FC – om gemensamma ytor och träningstider, och så har det varit de senaste åren.

Kommunen jobbar med att hitta fasta lösningar så att alla fyra klubbarna ska få egna utrymmen på fotbollsarenan. Förvaltningen har jobbat med frågan under en längre tid och har presenterat en temporär lösning där man använder sig av Geneta sportfält under tiden som fotbollsarenan iordningställs. Detta blev, tyvärr, kraftigt ifrågasatt på senaste kultur- och fritidsnämndsmötet av Simon Isso (RP). Realistpartiets lösning är att kasta ut Assyriska FF och Syrianska FC från fotbollsarenan eftersom de anser att dessa klubbars nivå inte kvalificerar för att få vara kvar på fotbollsarenan och ha fasta omklädningsrum.

Nej, Simon och RP – vi värnar om alla våra fotbollslag oavsett division, nivå eller om man heter Assyriska FF, Syrianska FC, Telge United FF eller Nordic United FC. Nästa säsong kan det bli omvänt. Ska man då kasta ut Nordic? Och vart ska klubbarna som slängs ut ta vägen? Både kommun och klubbar behöver arbetsro och förutsägbarhet för en hållbar och långsikt planering.

Margrith Aho, Centerpartiet, Kultur- och fritidsnämnden
Johan Johander, Centerpartiet, Tekniska nämnden