Avveckla Sjunda vargrevir!

Sjunda vargrevir. Bild Länsstyrelsen.

Vargstammen växer och sprider sig snabbare än någon trott. Idag ses varg över stora delar av landet och det etableras nya revir. Vi menar att det är en riktig politik att begränsa vargstammen till 170 individer i landet. Den senaste nyligen avslutade licensjakten gav inte det resultat som förväntades eller behövdes.

Svensk Rovdjursinformation redovisar 58 vargrevir i Sverige varav 5 i Södermanland och Stockholms län. De fem reviren som finns i Svensk rovdjursinformations redovisning i anslutning till Gnesta, Nykvarn och Södertälje och är Sjunda, Ärla, Ulva, Gryten och Älgmossen.

Vid enklare uppskattning av vargföryngringen med 6 valpar/ år/revir kan det nationellt bli ett tillskott på 348 vargar. Med den föryngringen per år får Sverige en vargstam som vida överstiger vad som diskuteras i Riksdagen som god bevarande status.

Tyvärr fanns det ingen licensjakt i Södermanland eller Stockholms län så Sjunda- och Ärlareviren får fortsätta att växa med 8–12 valpar per år. Vargens närvaro blir allt mer tydlig när de utan skygghet rör sig i våra tätorter. Så nu är det fler som oroar sig för sina husdjur, bland annat katter och hundar inte bara fårägare och de som bor på landsbygden och har djur både som försörjning och nöje.

Vargstammen blir på några år så stor att de gröna näringarna och till exempel älgstammen hotas. Under senare år har flera företag i jordbruksbranschen som bedriver produktion med får lagt ned. Följden blir att få vill/vågar investera och driva näring på landsbygden, som i sin tur resulterar i att vi förlorar det öppna landskapet och därmed den biologiska mångfalden.

Svensk Rovdjursinformation redovisar att incidenter med varg inom de 5 ovan angivna vargreviren de senaste åren är så många att det tar för mycket utrymme att redovisa det här. För medborgare som bor inom området är det allmänt förkommande att ha vargspår i närheten av bostaden, även höra varg yla. Föräldrar som bor i området uttrycker oro och rädsla att låta barnen leka ute ensamma. Det finns inga effektiva sätt att skrämma/lära vargen att inte röra sig fritt på de mest olämpliga ställen. Inte heller är enligt vittnesmål vargstängsel effektiva, ett litet misstag så är vargen i fårhagen.

Det tål att upprepas att vi under årens lopp deltagit i möten med länsstyrelsen, landshövdingen med medhjälpare och vid olika publika möten kring vargen, träffat lantbrukare och boende. Utöver det har Centerpartiet nationellt en väl utarbetad politik för vargen och hur stor vargstammen ska få vara.
Sjunda vargrevir berör södra delen av Södertälje, Gnesta och Nykvarn. Den gröna kil som bildas mellan nämnda kommuner och kallas Sjunda vargrevir är på intet sett någon vildmark. Det har byggts och bildats små byar utöver de gårdar och torp som finns sedan gammalt.

Sjunda är inte lämpligt område för varg. Sjunda vargrevir bör avvecklas. Värna boende och den biologiska mångfalden!

Per-Anders Fritshammar, Centerpartiet, Järna-Vårdinge
Håkan Ekstrand, Centerpartiet Gnesta
Ola Berglund, Centerpartiet Nykvarn
Tage Gripenstam, Centerpartiet Södertälje