Vi står upp för skytteklubbarna

Självklart gäller Centerpartiets engagemang för föreningar även Södertäljes skytteklubbar. Ända sedan frågan kom i det mediala ljuset har Centerpartiet både markerat mot hur kommunens förvaltning har bemött klubbarna, och betonat att vi inte tycker att flytt av verksamheterna från deras nuvarande och mångåriga placering på vattenskyddsområdet är nödvändig. Bland annat anser vi att riskerna för vattentäkten måste konkretiseras och alla tänkbara lösningar på specifika problem analyseras fullt ut.

Skulle bedömningen trots det landa i att nuvarande placering är olämplig menar vi att en godtagbar lösning måste hittas i samspråk med klubbarna. Vi skulle då gärna se alternativ som täcker allas behov – både det frivilliga skyttet och polis med flera – även om det blir svårt.

Centerpartiets starka engagemang i frågan blev bland annat tydligt när platsbesök gjordes på skyttebanorna längs Gamla Enhörnavägen för en tid sedan, då hela tekniska nämnden blev inbjuden.
Undertecknad Tage Gripenstam (vid tillfället ordförande i tekniska nämnden) var då ensam politisk representant som deltog. Även därefter – såväl i majoritet som i opposition – har Centerpartiet hållit frågan om skytteklubbarnas framtida lokalisering vid liv, och fortsätter att göra så. Vi för direkt dialog med klubbarna för att höra alla perspektiv och försöka hitta konstruktiva lösningar.

För bara en vecka sedan besökte Johan Johander både Södertälje skyttegille och Södertälje pistolklubb.

Johan Johander
Centerpartiet, tekniska nämnden

Tage Gripenstam
Centerpartiet, tekniska nämnden