Hur kan Södertälje kommun svika de som har behov av skyddat boende?

Interpellation till Socialnämnden, Södertälje kommun

Södertälje kommun har i socialnämnden beslutat om att avveckla det skyddade boende för våldsutsatta som finns i Södertälje.

Av flera skäl tycker vi i Centerpartiet att det är ett dåligt beslut inte minst för barnen som behöver ha närhet till sin förskola/skola. Vi vet att kriminella eller vittnen som kan behöva skydd tidigare har kunnat hamna i en husvagn på en camping. Inget alternativ för de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Att kunna tänka sig att använda vandrarhem och liknande är möjligen mycket kortvariga lösningar, enskilda dygn.

Att inte heller förstå att man är en del av en större verksamhet där kommuner kan hjälpa varandra är inte likt Södertälje kommun som gärna tar ledarpinnen i viktiga sociala frågor.

Att en lägenhet inte har full beläggning eller inte passar alla är närmast självklart, trots det är det befogat att finansiera den relativt låga kostnad som själva lägenheten innebär. Övriga kostnader kring de våldsutsatta har vi som kommun oavsett egen lägenhet eller inte och även externa boenden måste betalas.

Att vi sedan har en samarbetspartner, Södertäljejourerna, med lågtröskelverksamhet för de utsatta som har svårt av olika skäl att gå till myndigheter är naturligtvis en bonus som vi ska vara rädda om.

Frågorna som Centerpartiet har:
Vilka var de sociala bevekelsegrunderna för detta beslut?
Hur kan besparingar vara ett skäl för beslutet?
Hur ska kommunen lösa behovet för barnen att ha kvar sina sociala nätverk, förskola och skola?

Tage Gripenstam
Gruppledare