Hur kunde Södertälje kommun införa bakgrundskontroller?

Interpellation till personalutskottet, Södertälje kommun

Centerpartiet var tillsammans med övriga partier med om att fatta beslutet att införa bakgrundskontroller enligt den modell/system som nu dömts ut av JO.

När det gäller syftet att hitta de i den kommunala förvaltningen som eventuellt i sin roll hjälper de kriminella nätverken att utnyttja våra välfärdssystem så är det angeläget. Men det måste naturligtvis ske lagenligt och med alla nödvändiga tillstånd klara.

Frågorna som Centerpartiet har:

Hur kunde beredningen av ärendet som pågick under en längre tid bli så fel?
Hade vi inte tillräcklig juridisk kompetens?
Hade vi kontakt med integritetsmyndigheten IMY som tillsynsmyndighet?
Och i sådana fall vilka besked fick vi?

Tage Gripenstam
Gruppledare