Ett svek mot stadskärnans besökare och näringsidkare

Centerpartiet satsar i sitt budgetförslag 2024 på de tre väl fungerande parkeringarna med två timmars fri parkering. Det som majoriteten vill ta bort. Det vore ett svek både mot besökare, handel, restauranger och kaféer att ta bort dem.

Trots små marginaler satsar vi de fem miljoner kronor som behövs. Vi är mitt i en period av sällan skådade kostnadsökningar och på väg in i en lågkonjunktur. Då blir det direkt fel att ta bort dessa fria parkeringar.

På tre platser – vid pendeltågsstationen Södertälje centrum, Torkällskolans parkering och vid Mälarbron/Tom Tit – har den politiska majoriteten sparat bort de fria tvåtimmarsparkeringarna i sitt förslag till budget för 2024. Det kostar för mycket säger Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.

Men vi undrar: Vad menar majoriteten då med att sedan lägga ett uppdrag vid tekniska nämndens sammanträde, efter att ha blivit skakis på grund av kritikerstormen, för att se över någon annan modell för fria parkeringar? Även om det bara är 30 minuter fritt på alla kommunens egna parkeringar – som Alexander Rosenberg (M) nämnde i LT – kommer det naturligtvis att kosta pengar och det är inte budgeterat.

Att utreda en ny modell är vi egentligen inte emot men det måste ske under ordnade former och inte pressas fram på tre–fyra veckor. Och under tiden utredningen pågår bör man naturligtvis låta det som gäller i dag få fortsätta att gälla fram tills ett nytt välgrundat förslag kan presenteras.

Men nu reagerar socialdemokrater, moderater och miljöpartister med att kasta in jästen efter degen i ugnen. Det blir aldrig bra.

Tage Gripenstam (C)
ledamot, tekniska nämnden

Johan Johander (C)
ersättare, tekniska nämnden