En intressant tid i Södertälje kommun förtjänar att uppmärksammas!

Norska motståndsmän ”gömde” sig i Sverige och bland annat på Almnäs, både i dagens Södertälje och Nykvarns kommuner. Det är en intressant del av vår historia som har dokumenterats av författaren och journalisten Anders Johansson i flera böcker.

De, norska motståndsmännen utlokaliserades för att bland annat vila och återhämta sig på flera platser bland annat i Södermanland. På Almnäs gick platsen under namnet ”Lilla Tröndelag” (Vekern). Det var personer som var vanliga motståndsmän och bland dem de som senare blev norska politiker och statsmän efter andra världskriget.

De kom med tåget, ofta från Stockholm och klev av på den dåvarande stationen i Almnäs för att sedan till fots ta sig till de undangömda hus som användes.

Centerpartiet vill att detta uppmärksamma och föreslår att Södertälje kommun, gärna i samarbete med Nykvarns kommun sammanställer ett informationsmaterial med text och kartor som till del kan finnas på en skylt tillsammans med en QR kod som ger digital tillgång till hela informationen om denna spännande del av vår historia. Lämplig placering av informationspunkten borde vara det gamla stationsläget i Almnäs. En ganska enkel och publik lösning då banvallen (nuvarande cykelbanan mellan Södertälje och Nykvarn) finns kvar.

När andra platser med liknande historia uppmärksammats har intresset varit stort från till exempel Norska ambassaden i Sverige att delta vid invigningar och uppmärksamma dessa norska krigshjältar.

Centerpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige:

Att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att sätta upp en informationsskylt lämpligen vid det gamla stationsläget, Almnäs, med information om hur norska motståndsmän hade en fristad i Sverige.

Att förse den eventuella skylten med lämplig information i text, karta och digitalt om vad som hände på Almnäs under andra världskriget.

Tage Gripenstam,
Gruppledare Centerpartiet