Sverige ett kontrollsamhälle – vill vi det?

Under en tid har jag blivit alltmer orolig för vart Sverige är på väg och Södertälje. Det verkar som många av oss är väldigt godtrogna och naiva. Uppskrämda av brottslighetens nya ansikten är vi beredda att tycka det är ok att vår demokrati och personliga integritet försämras kraftigt.

I början kan man nog lite till mans tycka att det är ok att chansa för att eventuellt lyckas med att få bukt på kriminella nätverk och skjutningar. Men när de så kallade nya förslagen travas på varandra, angiverilag, visitationszoner, besöksförbud, personalkontroller och dessutom pekar ut vissa grupper som de mest misstänkta, då blir jag allvarligt oroad över vad detta leder till i förlängningen. Det är lite som att koka en kräfta, långsamt och i små portioner vänjer vi oss och plötsligt kommer det att vara för sent att göra något åt det. Taktiken känns igen från decennier av politiskt arbete i till exempel Sverigedemokraterna, genom att söndra och splittra kan man skapa stöd för den allra värsta utvecklingen.

Tänk tanken, när kommer din närmsta granne att hitta på något att ange dig för när ni i själva verket bara är osams. Jag kan inte låta bli att dra paralleller med Östtyskland där människor av rädsla för var angivaren finns inte vågade använda eller inte ens få sina friheter, demokrati, yttranderättigheter.

När grupper blir utpekade till exempel när invandrare generaliseras och förminskas och pekas ut som kriminella. Det är lätt att se en hemsk utveckling under devisen - de som inte har något att dölja behöver inte vara oroliga -, det behöver vi absolut vara. Att bli oskyldigt påhoppad förekommer redan men att fenomenet ska stödjas av lagstiftning bäddar för en fruktansvärd utveckling till ett kontrollsamhälle mycket värre än idag och en långsam utveckling mot fascism och eller kommunismsamhällen runt om i världen, Ryssland, Kina till exempel. Utvecklingen är rätt enkel att se och den är ett hot mot vår frihetlighet och öppna samhälle. Tidöpartierna leder landet i fel riktning på flera områden även detta.

Konsekvenserna blir många men det som händer när människor blir rädda är bland annat att dom inte vågar söka vissa jobb, starta företag kanske inte ens tycker utbildning är värt att ge sig på för att man blir ifrågasatt pga. bakgrund, var man bor etcetera vi får en dränering av kompetens, satsningar och tillväxt, vilket gynnar vissa politiska strömningar men inte är bra för Sverige. Just nu visas Vår Svenska Historia på SVT, en slutsats är enkel att dra. Att ge människor möjligheter, utbildning, friheter tex att starta företag det har utvecklat Sverige till den välfärdsstat dom flesta av oss vill leva i. Självklart krävs ett regelverk bestående av lagar, arbetsmarknadsregler, etiska förhållningssätt för att vårt samhälle ska fungera.

Alla människor lika rätt och värde är grundläggande, att som nu skapa ett samhälle där spänningarna ökar mellan vi och dom påhejade av någon ibland odefinierad kraft, ideologier som vill ha maximal kontroll av oss alla till höger eller vänster eller styrs av fördomar, det vill säga att vissa människor är sämre än andra och behöver därför kontrolleras med alla medel.

Tomas Karlsson utvecklar det här i dagens ledare (fredag 26/1) på ett föredömligt vis. Och Besim Aho beskriver i en intervju en del av de dåliga konsekvenserna. Tack Tomas och Besim.

Tage Gripenstam
Gruppledare, Centerpartiet