Inte värdigt gentemot Södertäljes äldre

Det är förvisso helt rätt av hemtjänsten här i Södertälje att övergå till digitala inköp av livsmedel till de som har hemtjänst hemma hos sig. I stället för att hemtjänstens strävsamma personal ska springa runt i de enskilda butikerna och där packa ner varor för att sedan forsla dessa till rätt brukare. Detta frigör tid och resurser och gör att denna hedervärda personal i stället kan fokusera på kärnan i verksamheten, det vill säga bistå dem som behöver hjälp i hemmet. Via surfplattor och med assistans från hemtjänsten kan varje person se vad som finns att inhandla. Så långt är det gott nog.

Sedan upphör vår övertygelse om att detta är den absolut klokaste lösningen. För vi tvingar alla här i Södertälje, och som nyttjar hemtjänstens service, att handla enbart från Mathem. Som i en undersökning visar sig vara absolut dyrast av alla som säljer mat.

Det är sannerligen inte speciellt bra. Eftersom matpriserna verkligen gått upp rejält under de här senaste åren (som bekant) är det många som i dag tvingas hålla hårt i plånboken. Plus att varorna kommer från Farsta och Mathems depå. Ännu betydligt fler mil per landsväg. Plus att vi inte kan beställa mat från någon annan livsmedelsaffär om vi önskar få den hemkörd enligt detta avtal. Nej, här råder ett absolut tvång.

Avtalet är redan skrivet mellan kommunen och Mathem, men det måste väl ändå gå att omförhandla eller att utreda en annan lösning inför en ny upphandling. Detta monopol är inte värdigt gentemot Södertäljes äldre. Att inte få vara kvar i den butik eller butikskedja man alltid har handlat i är ren och skär dumhet.

Vi anser:

• Att ett en utredning måste göras angående en annan lösning av mattransporterna så att våra brukare kan få välja den livsmedelsaffär man önskar handla i och ändå omfattas av avtalet om digitala inköp och hemtransport av varorna.

• Att transporterna ska ske inom kommunens gränser för att gynna lokala företagare och minska miljöpåverkan med onödigt långa transporter.

Det är viktigt att sträva efter en god arbetsmiljö för anställda, valfrihet för våra äldre och att kommunen inte snedvrider konkurrensen genom att besluta att en viss affär får sälja livsmedel för att transportavtalet ska kunna gälla.

Karin Halldin (C)
ersättare äldreomsorgsnämnden

Anders Hammarlind (C)
ersättare äldreomsorgsnämnden