Låt mötesplats Enhörna vara kvar!

Mötesplats Enhörna har under många år varit en generationsöverskridande mötesplats. Nu är den hotad på grund av att de pengar som saknas inte skjuts till av kommunens majoritet, Socialdemokrater, Miljöpartister och Moderater.

Från Centerpartiets sida är det självklart att mötesplats Enhörna behövs och vi är beredda att säga ja till en extra budgetsatsning. Det är upp till majoriteten att komma med förslag om finansiering inom 2024 års budgetram. De andra mötesplatserna idrottsplatsen, bygdegårdarna och församlingslokaler är också viktiga men de är i nuläge inte hotade.

Möjligen råder det frågetecken kring investeringsstödet till Bygdegårdarna/Folkets hus som skapades under föregående majoritet på initiativ av Centerpartiet. Vi har ställt frågan till S-Mp-M -vart tog de vägen? Snart får vi förhoppningsvis ett positivt svar om att de finns kvar och är möjliga att söka.

Låt mötesplats Enhörna vara kvar, skjut till de pengar som behövs.

Robil Haidari (c), Enhörna kommundelsnämnd
Tage Gripenstam (c), Gruppledare