Stor cykelsatsning i budgeten

Vi i det grönblåa styret gör nu den största satsningen någonsin på cykling i budgeten. 26 miljoner kronor satsas totalt de närmaste tre åren på cykelstråk och andra cykelåtgärder. Dessutom planerar vi nu redan från början in tillräckligt breda cykelbanor vid de vägar som byggs om eller byggs nya.

Till hösten kommer en cykelreferensgrupp att startas där alla kan lämna sina synpunkter med målet att vi ska utveckla Sundbyberg till en betydligt bättre cykelstad i dialog med alla sundbybergare.

En god cykelinfrastruktur gör också att det blir tryggare på gångbanor då målet är att sära på cyklister och fotgängare/rullstolsburna i så stor utsträckning som möjligt.