Sundbyberg tar fram kemikalieplan

Sundbyberg kommer att ta fram en kemikalieplan i arbetet med att fasa ut farliga och onödiga kemikalier. Vi arbetar redan med giftfria miljöer och nu är det dags att ta ett steg till för att få bort ämnen som skadar människors hälsa eller hotar den biologiska mångfalden.