Sundbyberg tar initiativ för Bällstaån - Bällstaviken

Bällstaån rinner 10 kilometer från Järfälla till Bällstaviken. Sundbyberg kommer under hösten att på Centerpartiets initiativ bjuda in de övriga Bällstaå-/Bällstavikskommunerna för att samtala kring hur vi gemensamt kan arbeta för att förbättra vattenkvaliteten.

EU:s vattendirektiv säger att alla vattendrag ska hålla god kemisk status senast år 2021 och god ekologisk status senast år 2027.

Det krävs ett stort arbete för att kunna nå dit, men Centerpartiets vision är självklar – vi vill att det ska gå att bada också i vår del av Mälaren i framtiden.