Sundbyberg utvecklas

  • 1 Naturreservatet i Kymlinge

Beslut av ett enigt kommunfullmäktige i december 2014 att utvidga naturreservatet i Kymlinge.

  • 2 Västra Ursvik

4500 bostäder. Byggstart 2018 (tvärbanan ska vara färdig 2021).

  • 3 Rissne

3000 bostäder. Byggstart 2016.

  • 4 Enköpingsvägen

6000 bostäder och 10 000 arbetsplatser*. Byggstart 2020.

  • 5 Hallonbergen-Ör

2500 bostäder. Byggstart 2016.

  • 6 Naturreservat Lötsjön – Golfängarna

Beslut av ett enigt kommunfullmäktige i december 2014. Färdigt 2018.

  • 7 Nya stadskärnan

1500 bostäder. Järnvägen grävs ner 2020-2028.

 

* uppskattning