Var med och påverka framtidens stad!

Vi sundbybergare lever i en unik kommun. Förutom att Sundbyberg är landets till ytan minsta kommun med knappt nio kvadratkilometer så bor vi också i den mest tätbefolkade kommunen. Med 46 870 invånare vid halvårsskiftet är vi nu 5 322 sundbybergare per kvadratkilometer.

Sundbyberg är också en av de kommunerna i landet som år efter år växer snabbast och redan under 2017 beräknas vi bli fler än 50 000 sundbybergare.

Centerpartiet vill tillvarata dina och andra sundbybergares tankar och idéer för att bygga vår stad tillsammans. Därför har vi länge arbetat för att staden ska införa digitala verktyg som till exempel 3D-modeller. En sådan modell används nu i centrumprojektet och kommer på sikt också att börja användas av staden i andra projekt.

Du kommer att kunna sitta hemma vid din dator och via stadens hemsida se 3D-modeller både över byggnader och omgivande miljö. Detta kommer ännu mer att möjliggöra för dig att kunna påverka hur staden utvecklas och att lättare kunna följa med vad som händer.

På mittuppslaget kan du se vad som är på gång i Sundbyberg de närmaste tio åren. Som du ser kommer det att byggas massor av nya bostäder, men en bra stad innehåller också många andra dimensioner.

För Centerpartiet är en bra stad en stad där barnen både får plats och får ta plats. Staden kommer att bygga både nya förskolor och skolor, men med tusentals fler barn behövs det också rejält med utomhusytor för lek och pedagogik. Att ständigt ha barnperspektivet i centrum i stadsplaneringen är viktigt för oss eftersom vi är övertygade om att en stad som är bra för barn är en stad som är bra för alla.

Hur tätbefolkat är Sundbyberg internationellt?

  • Macao 21 352 inv/km2
  • Monaco 19 010 inv/km2
  • Singapore 7 697 inv/km2
  • Hong Kong 6 544 inv/km2
  • Sundbyberg 5 322 inv/km2
  • Gibraltar 4 268 inv/km2