8 80 staden med plats för barnen

Centerpartiet arbetar för att Sundbyberg ska vara en 8 80 stad. Med det menar vi att en stad som är byggd både för 8-åringar och 80-åringar blir en stad som är bra för oss alla.

Barnen måste få ta den plats de behöver. Det gäller självklart både gröna utegårdar vid förskolor och skolor samt lek- och idrottsytor utomhus, men det gäller också att våra offentliga platser är barnvänliga och att just barnens perspektiv är med då staden växer.

Som huvudansvarig för exploateringsfrågor i det grönblåa styret så har jag under året träffat ett 40-tal olika byggherrar och fastighetsutvecklare. Jag ställer samma krav på alla; allt som byggs i Sundbyberg ska göra staden bättre också för oss som redan bor här.

Nya hus ska inte bara ge välbehövliga nya bostäder och underlag för mer service; de hus som byggs ska också stärka de miljöer som de byggs i. Jag upplever också ett genuint intresse från alla aktörer att vilja bidra till att Sundbyberg hela tiden blir ännu bättre.

Nu har det grönblåa styret styrt Sundbyberg i drygt ett år och samarbetet har fungerat mycket bra. Det är ett samarbete som bygger på respekt och tillit mellan alla inblandade. ​Vill du också engagera dig för Sundbyberg i Centerpartiet så är du varmt välkommen som medlem. Jag vill också passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt år!