Vi stärker Strandpromenaden

Vi fortsätter 2017 att arbeta med att stärka Strandpromenaden som ett offentligt, tillgängligt och tryggt stråk längs Bällstaviken och Bällstaån. Fokus kommer också att vara hur vi kan skapa fler aktivitetsytor och att göra hela området till en tydlig framsida.