Bussgata – inte bilväg

Nu planeras infrastrukturen i den västra delen av Ursvik där också tvärbanan ska dras fram. Bredvid tvärbanan upp till Kista kommer en bussgata att anläggas.

Detta är en lösning vi är helnöjda med då det både möjliggör framkomlighet för utryckningsfordon samt mer kollektivtrafik än bara tvärbanan. Samtidigt kommer gatan utrustas med hinder för att omöjliggöra smittrafik.