Trygghetssatsningar i budgeten för 2021

För ett tag sedan skrev vår gruppledare Stefan Bergström en debattartikel tillsammans med Aphram Melki från Centerpartiet i Jarfälla om att staten måste ta ett större ansvar för utsatta områden.

"Sundbyberg ska inte ha några stadsdelar på polisens lista över utsatta områden. Att kunna känna sig trygg, var man än bor i Sundbyberg, är självklart för Centerpartiet", säger Stefan Bergström. Du kan läsa hela debattartikeln här: https://bit.ly/2YxVCgz

På Centerpartiets initiativ beslöt mittenstyret härom året att starta ett brottsförebyggande råd i Sundbyberg. I budgeten för 2021 gör vi nya trygghetssatsningar genom att Sundbyberg, som första kommun i landet, införa en enprocentregel vid nybyggnation för trygghetsskapande åtgärder samt att staden ska teckna ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med stiftelsen Tryggare Sverige samt med Nationellt Kunskapscentrum för platssamverkan i den offentliga miljön.

En enprocentregel för konstsatsningar finns redan i samband med byggnation. Nu kommer det också att införas en enprocentregel för trygghetssatsningar. Allt som byggs i Sundbyberg ska bidra till att vår stad ska bli både ännu bättre samt mer trygg.

Ett samverkansavtal kring platssamverkan i den offentliga miljön finns redan i till exempel Helsingborg och stadsdelen Hagalund i Solna. Nu kommer vi i Sundbyberg också arbeta tillsammans med Tryggare Sverige med en systematisk och långsiktig platssamverkan där fokus ligger på säkerhet, trygghet och attraktivitet.

Parallellt med detta arbetar vi för att utöka samarbetet med polisen, näringsliv och ideella föreningar samt möjliggöra för större medborgarengagemang.