Fler trygghetssatsningar under nästa år

Nu är Mittenstyrets sista budget för den här mandatperioden beslutad i Sundbybergs kommunfullmäktige. Efter snart två år med coronapandemin är det tydligt att Sundbyberg har klarat av pandemin väl och att vår stad står robust rustad för framtiden. 

Just att Sundbyberg är en robust kommun har också framkommit då konsultföretaget WSP gjort sin årliga ranking. Både 2020 (etta) och 2021 (delad femma) har vi varit bland de mest robusta kommunerna i landet.

I budgeten för 2022 har Centerpartiets prioriteringar bland annat handlat om trygghetssatsningar, att ge barn bästa möjliga förutsättningar i förskola och skola, att stärka stödet till alla anhörigvårdare samt att fortsätta arbeta för att utveckla vår stadsmiljö med tillgängliga mötesplatser för alla åldrar. 

Som en del i att ytterligare höja ambitionerna i trygghetsarbetet kommer ett program för trygghet och säkerhet att tas fram under 2022. Ett program som sundbybergarna ska få bidra till med målet att var man än bor i vår stad så ska man kunna känna sig trygg. Vi fortsätter också arbetet för att stötta dem som utsatts för våld i nära relationer. Framför allt mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, som också i stor utsträckning drabbar barn.

I förskolan införs ett metodiskt arbete med barns språkutveckling med målet att alla barn ska ha det ordförråd som krävs för att börja förskoleklass. I grundskolan görs en språksatsning. Ett rikt språk är en viktig förutsättning för att kunna gå vidare både till högre utbildning och till arbetslivet.

För oss i Centerpartiet är det också viktigt att Sundbybergs företagare har bästa möjliga förutsättningar. Därför gör vi ett näringslivslyft 2022 för att förenkla hanteringen av olika tillståndsprocesser och för att staden ska ha bästa möjliga bemötande mot alla de företagare som dagligen är med och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Tillsammans har vi tre partier i Mittenstyret; Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna, under hela mandatperioden haft ett gott samarbete. Detta präglade även de intensiva månaderna innan budgeten för 2022 blev klar. Läs mer om stadens budget på mittomslaget.

Känn dig alltid välkommen att tala om för oss hur vi kan göra Sundbyberg ännu bättre. Du kan bidra med dina synpunkter på vår hemsida sundbybergscentern.se, som du också når med din mobil via QR-koden här ovanför i bilden. Du är också välkommen att ringa mig eller mejla dina synpunkter och förslag. 

Snart står ett nytt år för dörren och jag önskar dig och din familj en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet 

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55